Universitat de Barcelona

Màster d'Empresa Internacional / International Business

Organització i metodologia docent

El Màster d’Empresa Internacional està dissenyat per oferir als estudiants coneixements avançats sobre aspectes bàsics de gestió d’una empresa internacional.

El programa consta de 60 crèdits, que s’imparteixen al llarg de dos semestres (un curs acadèmic): 32,5 crèdits de matèries obligatòries, 17,5 crèdits optatius i 10 crèdits del Treball Final de Màster. Tots els crèdits de les matèries obligatòries es cursen tenint en compte el seu caràcter fonamental durant el primer semestre. Pel que fa a les optatives dirigides a l’especialització, d’acord amb els interessos de l’estudiant, es portaran a terme durant el segon semestre, igual que el Treball de Final de Màster.

Comparteix-ho: