Universitat de Barcelona

Màster d'Empresa Internacional / International Business

Sortides professionals

Cada vegada més, les empreses assumeixen la responsabilitat d'àrees que fins fa poc eren principalment preocupacions governamentals: xarxes de seguretat social, normes tècniques i regulacions globals. A més, els consumidors estan començant a fixar-se en les empreses internacionals responsables de la forma en què produeixen. La pressió de les parts interessades ha convençut moltes multinacionals que cal adoptar codis de ciutadania corporativa, en què s'inclouen les polítiques en matèria de responsabilitat mediambiental, treball infantil i condicions del lloc de treball, i els principis de l'ètica en les pràctiques empresarials.

Així, el màster d'Empresa Internacional incideix en tots aquests aspectes, i dota els estudiants dels coneixements necessaris per gestionar una empresa internacional, tenint en compte l'entorn, des d'un punt de vista tant financer com de comercialització, d'operacions i logística o de l'estratègia. Els estudiants surten del màster preparats per desenvolupar la seva activitat en el món actual, en empreses exportadores, en multinacionals, en entitats públiques —tant autonòmiques com estatals o internacionals— dedicades a la promoció econòmica i comercial i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.
Comparteix-ho: