Universitat de Barcelona

Màster d'Empresa Internacional / International Business

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Empresa Internacional / International Business
Anàlisi Financera Multivariant OT 1r semestre 2.5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional OT 2n semestre 2.5
Aspectes Legals de l'Empresa Global OB 1r semestre 2.5
Ciutats Creatives II OT 1r semestre 2.5
Ciutats Creatives: Models d'Intervenció i Dinàmiques Emprenedores OT 1r semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents OT 2n semestre 2.5
Comportament de les Organitzacions i Govern Corporatiu OT 2n semestre 2.5
Comptabilitat Multinacional OB 1r semestre 2.5
Cooperació i Estratègia en Finances i Assegurances OT 1r semestre 2.5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització OT 2n semestre 2.5
Estratègia Internacional de l'Empresa OB 1r semestre 5
Fent Negocis a Europa OT 2n semestre 2.5
Fent Negocis a l'Àsia OT 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació OT 2n semestre 2.5
Gestió de l'Empresa Digital: Sistemes d'Informació, Big Data i Comerç Electrònic OT 2n semestre 2.5
Gestió Financera Multinacional OB 1r semestre 5
Gestió Global de la Cadena de Subministrament OB 1r semestre 5
Gestió Internacional de Recursos Humans OB 1r semestre 5
Innovació en l'Empresa i Competitivitat OT 1r semestre 2.5
Màrqueting Global OB 1r semestre 5
Mercats Financers Globals OT 2n semestre 2.5
Mètodes de Recerca en Empresa Internacional OB 1r semestre 2.5
Pràctiques Empresarials OT 2n semestre 5
Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial OT 2n semestre 2.5
Salut Global OT 2n semestre 5
Sistemes de Gestió Empresarial OT 2n semestre 2.5
Temes d'Economia Internacional OT 2n semestre 5
Temes de Política Internacional OT 2n semestre 5
Treball Final de Màster OB 2n semestre 10
Comparteix-ho: