Universitat de Barcelona

Màster en Gestió Cultural

Sortides professionals

El marc d'actuació del gestor cultural el condicionen la realitat de la cultura i les seves institucions en cada territori i sector. Els principals factors que hi incideixen són el grau d'intervenció governamental 'directe o indirecte' en les organitzacions culturals; el grau de desenvolupament de la gestió empresarial privada; la petita dimensió de molts projectes, i la gran importància de les relacions interpersonals a l'interior i l'exterior de les organitzacions.
Per donar resposta a aquests reptes, el màster de Gestió Cultural proporciona les sortides professionals següents:
  • Directiu, tècnic o administrador de serveis, equipaments i projectes culturals públics, cívics o empresarials.
  • Programador i/o productor d'esdeveniments culturals (artístics, humanístics, festius, patrimonials, turístics, culturals...).
  • Gestor cultural territorial.
  • Programador i animador de dinàmiques interculturals i d'activitats socioculturals.
  • Investigador en l'àmbit de la gestió i les polítiques culturals.

Vegeu el vídeo El perfil del gestor cultural al segle XXI, per Lluís Bonet.
Comparteix-ho: