Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Cultural

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Gestió Cultural
Fonaments Comptables per a la Gestió Cultural OT 3

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Gestió Cultural
Actors i Estratègies d'Intervenció Cultural en el Territori OT 2.5
Anàlisi de Públics i Polítiques de Programació OT 5
Aplicacions de la Psicologia Social a la Gestió Cultural OT 5
Bases Conceptuals i Metodològiques de Recerca OT 5
Ciutats Creatives II OT 2.5
Ciutats Creatives: Models d'Intervenció i Dinàmiques Emprenedores OT 2.5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals OT 2.5
Conceptualització de la Cultura i el Patrimoni OT 5
Control Comptable i Pressupostari per a Gestors Culturals OT 5
Disseny Estratègic de Projectes Culturals OB 5
Disseny i Control d'una Producció OT 5
Dret Aplicat a la Gestió Cultural OT 5
Finançament i Captació de Recursos OT 5
Lideratge i Gestió de Recursos Humans a Organitzacions Culturals OT 5
Marc Econòmic i Estructura dels Sectors Culturals OB 5
Mercat Artístic, Comunicació i Indústries Culturals OT 5
Models Internacionals Comparats de Política Cultural OT 5
Museologia i Models d'Intervenció Patrimonial OT 5
Participació i Animació Sociocultural OT 2.5
Política Cultural i Política d'Educació OT 2.5
Política Cultural OB 5
Polítiques de Comunicació i Màrqueting Cultural OT 5
Polítiques i Gestió Multiculturals OT 2.5
Pràctiques de Gestió Cultural OB 10
Projecte Final de Màster OB 15
Prospectiva i Anàlisi de Projectes Culturals I OB 5
Prospectiva i Anàlisi de Projectes Culturals II OB 5
Sociologia de la Cultura OT 5
Tècniques de Recerca Aplicada OT 5
Turisme Cultural OT 5
Viabilitat Econòmica de Projectes Culturals OT 5
Comparteix-ho: