Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Cultural

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 21 de gener al 25 de març de 2021.
  Examen en línia: 26 de març de 2021 a les 14 h. (Retorn +24h)

 • Segon període: del 30 d'abril al 15 de juliol de 2021.
  Examen en línia: 16 de juliol de 2021 a les 14 h. (Retorn +24h)


Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Lloc de presentació de la documentació:
Oficina de Màsters i Doctorat
Facultat d'Economia i Empresa
Màster de Gestió Cultural
Diagonal, 696
08034 Barcelona
934 039 837 | 934 039 838
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
omd.eco@ub.edu

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió designada per la Comissió Coordinadora del màster selecciona els estudiants a partir de la prova escrita, el currículum i la documentació acadèmica aportada en funció dels criteris de valoració de mèrits següents:

 • Capacitats personals (55 %): prova escrita, carta de motivació inclosa en el formulari, etc.
  Es valorarà que la carta de motivació es presenti en format vídeo. En aquest cas, no caldrà presentar-ne una altra per escrit.
   
 • Experiència i valoració acadèmica i professional (30 %).
   
 • Domini d'idiomes i eines informàtiques (15 %).

Procediment de resolució

Un cop finalitzat l'últim període de preinscripció, la Comissió d'Admissions fa la selecció de candidats. Tots els alumnes han de rebre una carta per correu electrònic en què se’ls comunica si estan acceptats, no acceptats o en llista d’espera.
Les resolucions es faran públiques a mitjan juliol i a mitjan setembre.
Els candidats que necessitin tramitar una ajuda o beca poden demanar abans, un document de pre-acceptació.

Matrícula

Període de matrícula: pendent de l'aprovació del Calendari Marc de la Universitat de Barcelona.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: