Universitat de Barcelona

Màster d'Història Econòmica (en procés de substitució)

Presentació

Vidriera policromada - Màster d

El màster d'Història Econòmica és un màster interuniversitari de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, que s'orienta cap a la recerca: vol preparar investigadors capaços d'analitzar, comprendre i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats a partir de l'anàlisi de fets econòmics històrics. Així mateix, vol crear coneixement en les àrees de la història econòmica i del desenvolupament econòmic a llarg termini. Per aconseguir aquests objectius generals, el màster ofereix a l'estudiant un coneixement ampli dels instruments avançats (teòrics i empírics) de l'anàlisi econòmica i la perspectiva històrica necessària per comprendre, analitzar i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats.
Comparteix-ho: