Universitat de Barcelona

Màster d'Història Econòmica (en procés de substitució)

Sortides professionals

Els estudiants desenvolupen les capacitats genèriques i específiques necessàries per convertir-se en professionals capaços de dur a terme tasques de recerca de qualitat en universitats o centres de recerca, tant públics com privats. Els estudiants que no optin pel doctorat i prefereixin prosseguir com a professionals en l'Administració pública, l'empresa o el tercer sector estaran preparats per elaborar treballs amb un component de recerca important, com els que es duen a terme en consultories o serveis d'estudis, i per portar a terme tasques d'assessorament econòmic a governs, organismes no governamentals de cooperació econòmica i institucions públiques i privades.
Comparteix-ho: