Universitat de Barcelona

Màster d'Història Econòmica (en procés de substitució)

Accions de suport i d'orientació

Preguntes més freqüents dels màsters universitaris

Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés

El primer dia de classe es donen les orientacions pràctiques per als estudiants. Aquests poden consultar qualsevol dubte o problema al coordinador del màster.
Comparteix-ho: