Universitat de Barcelona

Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats

Pràctiques

El màster de Màrqueting i Investigació de Mercats ofereix la possibilitat de fer pràctiques professionals en l’àmbit del màrqueting i de la investigació de mercats. L’estudiant pot realitzar pràctiques tant de caràcter curricular (assignatura optativa del màster) com no curricular. Els alumnes disposen d’un campus virtual específic de pràctiques on tenen accés a les ofertes actualitzades de convenis de pràctiques i contractes de treball.

El màster disposa d’un coordinador de pràctiques exclusiu de l’estudi per assessorar i acompanyar els alumnes en tot el procés. Coordinador: Dra. Ana Maria Argila Irurita.

Comparteix-ho: