Universitat de Barcelona

Màster d'Economia Laboral / Labour Economics

Sortides professionals

La formació que proporciona el màster d'Economia Laboral sobre el funcionament dels mercats laborals i els efectes de les polítiques laborals resulta cada vegada més rellevant i necessària tant en el sector privat com en el sector públic. Tots dos àmbits requereixen, per tant, persones formades en la comprensió, interpretació i gestió d'aquests fenòmens. En concret, hi ha un mercat natural per als titulats del màster d'Economia Laboral que va des d'organismes internacionals (OIT, FMI, Banc Mundial o l'OCDE) fins a grans institucions amb serveis d'anàlisi i recerca. Addicionalment, hi ha una gran varietat de fàbriques d'idees (think tanks), organitzacions no governamentals, sindicats o federacions empresarials o consultories privades que també necessiten disposar d'especialistes en aquests àmbits. Al sector públic, hi ha sortides laborals que encaixen amb les competències que s'adquireixen en aquest màster en diferents àmbits, des de la Comissió Europea, ministeris o institucions similars i conselleries autonòmiques, fins als ajuntaments, passant pels serveis d'ocupació de diferents administracions i totes les entitats que gestionen fons de formació i altres ajuts vinculats a les anomenades polítiques actives del mercat de treball.
Comparteix-ho: