Universitat de Barcelona

Màster en Economia Laboral / Labour Economics

Sortides professionals

La formació del màster sobre el funcionament dels mercats laborals i els impactes de les polítiques laborals és cada vegada més rellevant i necessària tant en el sector privat com en el sector públic. Cadascuna d’aquestes àrees requereix, per tant, que les persones amb formació entenguin, interpretin i gestionin aquests fenòmens. Concretament, hi ha un mercat natural per als titulats del màster que va des d’organismes internacionals (OIT, FMI, Banc Mundial o l’OCDE) fins a grans institucions amb serveis d’anàlisi i recerca.
A més, hi ha una varietat de grups de reflexió, organitzacions no governamentals, sindicats, federacions i consultors privats que requereixen especialistes en aquestes àrees. En el sector públic, hi ha oportunitats d'ocupació que coincideixen amb el perfil d'habilitats adquirit en aquest programa de màster:
- Comissió Europea.
- Ministeris.
- Institucions i departaments governamentals regionals.
- Ajuntaments.
- Serveis d'ocupació d'administració pública.
- Organismes que gestionen fons de formació o altres fonts de finançament per a polítiques actives de mercat laboral.
Comparteix-ho: