Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats

Treball final de màster

El TFM és una de les activitats d'aprenentatge més importants del programa. L'alumne té l'oportunitat d'aprofundir en l'estudi d'un tema del seu interès, al mateix temps que li permet desenvolupar i consolidar competències i habilitats fonamentals, com ara la capacitat de planificar un procés, resoldre problemes, analitzar i interpretar resultats, o defensar propostes mitjançant una comunicació eficient, entre d'altres.

El TFM consisteix en la planificació, realització, presentació i defensa d'un projecte o treball d'investigació sobre una àrea específica de Màrqueting. La seva finalitat és propiciar l'aplicació de les habilitats i els coneixements adquirits en les diferents matèries del Màster, així com facilitar el desenvolupament de competències rellevants.

El TFM pot ser un pla de màrqueting concret referit a un producte / servei / empresa, o bé, un treball d'investigació aplicat a un sector en què les conclusions i recomanacions d'aquest, poguessin servir a qualsevol empresa que treballi o voldria introduir-se en aquest sector. Una altra opció és la de realitzar un altre tipus de treball sempre que sigui acceptat pel tutor/a, ja que el TFM es realitza sota la direcció d'un tutor / a, la funció és orientar i ajudar l'alumne en cadascuna de les fases de la seva realització.

Per al Treball Final de Màster, hi ha un campus virtual de l'assignatura al qual l'estudiant té accés un cop matriculat. Aquest és l'espai per a la comunicació i l'intercanvi d'informació.
Comparteix-ho: