Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Història Econòmica

Accions de suport i d'orientació

Preguntes més freqüents dels màsters universitaris

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/preguntes_frequents/preguntes_frequents.html

Més informació: Servei d’Atenció a l’Estudiant

934 031 104

sae.orientacio@ub.edu

Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés

El primer dia de classe es donen les orientacions pràctiques per als estudiants. Aquests poden consultar qualsevol dubte o problema al coordinador del màster.

Comparteix-ho: