Matrícula superior a 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits

El cap o la cap d'estudis pot autoritzar excepcionalment una ampliació de matrícula fins a un màxim de 78 crèdits. Si voleu sol·licitar aquesta ampliació, és imprescindible que empleneu aquesta sol·licitud online.

 

  • Primer semestre: l'aplicació està oberta des de les 9:00 del 2 de setembre fins a les 00:00 de l'11 de setembre de 2022.
  • Segon semestre: l'aplicació està oberta des de les 9:00 de l'1 de febrer fins a les 00:00 del 8 de febrer de 2023.

 

NOTA: els alumnes que hàgiu sol·licitat aquesta ampliació al primer semestre, no cal que la torneu a sol·licitar.

Aquesta ampliació de matrícula només es pot realitzar en els terminis de Modificació de matrícula.

A la matrícula ordinària, heu de matricular-vos de tots els crèdits pendents que tingueu de cursos inferiors.

Comparteix-ho: