Menció de doctorat internacional

Requisits:

  • Estada internacional. Fer una estada mínima de tres mesos fora de l’Estat espanyol. Aquesta estada l’ha d’haver autoritzat prèviament la comissió acadèmica del programa de doctorat.
  • Idioma de redacció i defensa de la tesi. Part de la tesi doctoral (com a mínim el resum i les conclusions) s’ha de redactar i presentar en una de les llengües diferent a qualsevol de les llengües oficials o cooficials a Espanya. Això no és cap requisit quan les estades, informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana o catalana.
  • Informes internacionals. Que un mínim de dos experts d’institucions d’educació superior o d’un centre de recerca no espanyol, amb títol de doctor, diferents al responsable de l’estada internacional hagin emès un informe favorable sobre la tesi, prèviament a la defensa.
  • Tribunal de defensa. Que almenys un expert d’una institució d’educació superior o un institut de recerca no espanyol, amb títol de doctor, diferent al responsable de l’estada internacional hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

 

Sol·licitud de menció de doctorat internacional (català, español).

Comparteix-ho: