Modificació de matrícula

Primer semestre: Es podrà fer modificació de la matrícula amb compensació dels imports corresponents als crèdits matriculats, del 26 de setembre al 10 d'octubre.

A partir d'aquesta data i fins el 28 d'octubre es podrà sol·licitar modificació de matrícula SENSE compensació dels imports corresponents als crèdits matriculats.

Segon semestre: Es podrà fer modificació de la matrícula de segon semestre amb compensació dels imports corresponents als crèdits matriculats, del 20 al 28 de febrer.


Procediment

Els estudiants podran sol·licitar la modificació de matrícula mitjançant l'aplicació de modificació de matrícula (S3). La resol el degà, amb el vistiplau del coordinador del màster.

 

Comparteix-ho: