On es pot implementar l’ApS?

Els projectes d’aprenentatge servei es poden dur a terme en diferents espais acadèmics. Així doncs, les hores o crèdits de dedicació de l’alumnat en els projectes d’ApS varien segons si el projecte s’ubica en:

  • Assignatures (obligatòries/optatives)
     
  • Pràctiques externes, pràcticum o pràctiques clíniques
     
  • Treballs finals de grau (TFG) o treballs finals de màster (TFM)
     
  • Un programa transversal (amb crèdits de reconeixement)
Comparteix-ho: