Premi extraordinari màster

Poden optar als premis extraordinaris de màster els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment. El nombre total de premis extraordinaris que es poden atorgar per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment.

Per optar a la concessió del premi extraordinari és imprescindible haver sol·licitat prèviament el títol de màster.

El lliurament dels premis extraordinaris es duu a terme en l'acte d'obertura del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona.

Podeu trobar-ne més informació a:

http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_master.pdf

Comparteix-ho: