School of Economics

UB School of Economics

La Universitat de Barcelona School of Economics és el centre per a la recerca i els programes de postgrau en economia a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Creada el 2012, compta amb 100 estudiants i més de 80 investigadors que participen en diversos programes orientats a la recerca en economia. Pretén crear l’ambient necessari per a assolir l’excel·lència en aquest àmbit i aconseguir atraure nous investigadors/es tant sèniors com juniors així com donar suport en la divulgació de les activitats de recerca tant a nivell acadèmic com pel conjunt de la societat.

El Graduate Programme in Economics de la Universitat de Barcelona s’adreça als estudiants que tinguin la intenció de seguir una carrera de recerca en l’àmbit internacional. El programa, totalment impartit en anglès, consta d’un títol de màster de dos anys (màster en Economia) i tres anys de programa de Doctorat en Economia. El programa de màster està dissenyat amb l’objectiu d’oferir als estudiants els coneixements i les competències analítiques i quantitatives necessàries per a treballar en el sector públic o privat o per dur a terme recerca de primer nivell en l’àmbit de l’economia. El Doctorat en Economia ha estat distingit amb el segell de qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència. A més a més del Graduate Programme, s’ofereix una escola d’estiu així com diferents cursos de postgrau que permeten als participants d’especialitzar-se en estudis concrets amb reconeguts professionals i investigadors dins aquestes àrees.

La recerca a la UB School of Economics s’organitza al voltant de tres àrees principals: Creixement, Comerç i Economia Regional i Urbana; Economia Pública i Anàlisi de Polítiques, Comportament, Teoria de Jocs i Risc.

Creixement, Comerç i Economia Regional i Urbana

Aquesta àrea de recerca analitza els determinants del creixement i del desenvolupament econòmic tant a nivell macroeconòmic com a diferents nivells de desagregació regional. Estudia un ampli espectre de temes que van des de temes clàssics com l’atur o el creixement econòmic fins a l’anàlisi dels vincles financers i comercials entre els països (globalització). Dins d’aquesta àrea, també es realitzen anàlisis en perspectiva històrica, tenint en compte les diferencies geogràfiques i regionals.

Economia Pública i Anàlisi de Polítiques

Aquesta àrea de recerca es centra en l’estudi i el disseny de les polítiques públiques i de les institucions amb l’objectiu de millorar l’eficiència i el benestar social. Es realitzen estudis dins l’àrea de l’economia publica, i més concretament, el federalisme fiscal, l’economia del transport i la regulació dels mercats. També s’analitzen aspectes relacionats amb la salut, l’educació i l’economia laboral per tal d’analitzar, avaluar i dissenyar les polítiques públiques.

Comportament, Jocs i Risc

La recerca dins aquesta àrea està relacionada amb l’anàlisi de la pres de decisions a nivell individual i com a col·lectiu. Aquesta àrea inclou l’estudi de comportaments estratègics, competència i cooperació entre agents econòmics i l’anàlisi i l’avaluació del risc a les finances i les assegurances.
Comparteix-ho: