Seguretat, Salut i Medi Ambient

Aplicació del pla de sostenibilitat a la Facultat: la Unitat de Manteniment de la UB prepara i envia, mensualment i a tots els centres de la UB, una actualització de l'evolució del consum d'electricitat, gas i aigua, amb l’objectiu d'informar cada centre de la seva despesa i promoure una reducció del consum.

Aquest espai vol servir per informar de la despesa a la Facultat d'Economia i Empresa. Trimestralment, es penjarà un informe elaborat per l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) on es presenta l’evolució del consum  dels dos edificis que conformen la Facultat, amb l'objectiu que entre tots ens sensibilitzem i contribuïm a una reducció del consum de subministraments.

Evolució del consum d'energia i aigua

Comparteix-ho: