Sol·licitud de títol

Un cop tingueu totes les qualificacions necessàries per haver superat els crèdits del màster al vostre MónUB, heu d’enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica omd.eco@ub.edu, comunicant que voleu demanar el títol i adjuntant fotocòpia del DNI/Passaport. Per sol·licitar el títol és imprescindible que estigueu al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o de cursos anteriors.

L’Oficina de Màsters i Doctorat de la facultat verificarà que reuniu els requisits per obtenir el títol del màster oficial que heu cursat i us informarà per correu electrònic de quan podeu iniciar el tràmit de sol·licitud del títol.

Per iniciar el procediment de sol·licitud de títol de màster universitari, heu d’accedir a MonUB / “Intranet la teva UB” / “Sol·licitud de títol (Grau/Màster Universitari)”. En el moment de fer la sol·licitud, és molt important que comproveu i modifiqueu, si s’escau, les vostres dades personals i de document d’identitat, ja que el títol es genera a partir de les dades que valida l’estudiant. Si teniu algun dubte en el tràmit o alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic a omd.eco@ub.edu comunicant els errors o dubtes que tingueu. Un cop completa la sol·licitud, des de la mateixa aplicació haureu d’abonar la taxa d’alta del títol de màster (preu establert al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic).

Una vegada feta la sol·licitud i el pagament:

1.-Si heu autoritzat la consulta telemàtica de les vostres dades, l’Oficina de Màsters i Doctorat de la facultat,  comprovarà que heu fet la sol·licitud correctament i, després, rebreu el resguard del títol d’acord amb l’opció que hàgiu escollit.

2.-Si no heu autoritzat la consulta telemàtica de les teves dades, haureu d’agafar cita prèvia per portar a l’Oficina de Màsters i Doctorat la documentació que correspongui.

El resguard del títol que se’t lliuri tindrà els mateixos efectes legals que el títol mentre no s'hagi expedit. No obstant això, per tal que el resguard tingui efectes en altres països cal demanar el certificat substitutori del títol i legalitzar, posteriorment, el certificat (més informació). 
Comparteix-ho: