You do not have the roles required to access this portlet.

La Facultat ofereix una plaça d’investigador postdoctoral en Sociologia

Notícia | 23-01-2019

La Facultat d’Economia i Empresa de la UB ofereix una plaça per un investigador postdoctoral per incorporar-se al Departament de Sociologia a partir de setembre de 2019. Els àmbits d’interès a nivell de recerca són:

• Estructura i canvi social
• Sociologia de l’educació i cultura
• Tècniques de recerca i big data
• Acció social, polítiques i desigualtats

La persona seleccionada haurà de poder donar classes en anglès i castellà a nivell de grau i màster, desenvolupar programes d’investigació de manera independent i que assoleixin reconeixement internacional, així com involucrar-se en les activitats de recerca del departament i la facultat.
Així mateix, haurà de mostrar un gran compromís amb la recerca i haver obtingut el doctorat abans de setembre de 2019.

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 10 de març de 2019, a través d’aquest formulari. A la sol·licitud s’hi ha d’incloure el currículum, una carta de motivació, fins a tres treballs de recerca (per exemple, un capítol de la tesi doctoral, un document de treball o un article científic) i tres cartes de recomanació (el sistema enviarà automàticament la petició a les persones que han d’enviar la carta).

Després de la data de tancament, les sol·licituds seran revisades i alguns candidats seran convidats a fer una entrevista, presencial o a través de videoconferència. Després de les entrevistes, alguns candidats podran ser convidats a oferir un seminari de recerca a la Universitat de Barcelona durant els mesos de març o abril de 2019.

Aquesta oferta s’inclou en el conjunt de 4 quatre places que la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ofereix a partir de setembre de 2019. El Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada, el Departament d’Economia i el Departament d’Empresa també incorporaran un nou investigador postdoctoral cadascun.

Més informació aquí.


Share: