Canvi de grup

Informació general

Els canvis de grup s'han de realitzar a través de l'automatrícula dins dels períodes de modificació. En cas de no trobar places en el grup desitjat la facultat ofereix la possibilitat de sol·licitar aquest canvi per motius degudament justificats.

Criteris de priorització

  1. Malaltia de l'alumne
  2. Situacions familiars sobrevingudes
  3. Contracte de treball
  4. Altres situacions excepcionals

Primer Semestre

Període: des de les 10 hores del 16 de setembre fins al 18 de setembre de 2019

Automatrícula

Formulari canvi grup del 16 al 25 de setembre de 2019  -   Resolució data màxima 1 d'octubre de 2019

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis

La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 3 al 5 de febrer de 2020

Imprès normalitzat: del 6 al 11 de febrer de 2020    Resolució data màxima 17 de febrer de 2020
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Primer Semestre

Període: des de les 9,30 hores del 16 de setembre fins al 18 de setembre de 2019

Automatrícula

Formulari canvi grup del 16 al 25 de setembre de 2019  -   Resolució data màxima 1 d'octubre de 2019

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis


La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 3 al 5 de febrer de 2020

Imprès normalitzat: del 6 al 11 de febrer de 2020    Resolució data màxima 17 de febrer de 2020
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Primer Semestre

Període: des de les 8,15 hores del 16 de setembre fins al 18 de setembre de 2019

Automatrícula

Formulari canvi grup del 16 al 25 de setembre de 2019  -   Resolució data màxima 1 d'octubre de 2019

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis


La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 3 al 5 de febrer de 2020

Imprès normalitzat: del 6 al 11 de febrer de 2020    Resolució data màxima 17 de febrer de 2020
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Primer Semestre

Període: des de les 10,30 hores del 16 de setembre fins al 18 de setembre de 2019

Automatrícula

Formulari canvi grup  del 16 al 25 de setembre de 2019  -   Resolució data màxima 1 d'octubre de 2019

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis


La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 3 al 5 de febrer de 2020

Imprès normalitzat: del 6 al 11 de febrer de 2020    Resolució data màxima 17 de febrer de 2020
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Primer Semestre

Període: des de les 9 hores del 16 de setembre fins al 18 de setembre de 2019

Automatrícula

Formulari canvi grup del 16 al 25 de setembre de 2019  -   Resolució data màxima 1 d'octubre de 2019

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis


La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 3 al 5 de febrer de 2020

Imprès normalitzat: del 6 al 11 de febrer de 2020    Resolució data màxima 17 de febrer de 2020
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Els alumnes de l'Itinerari simultani no poden realitzar modificacions per automatrícula, han de sol·licitar-ho a secretaria

Primer Semestre

Període: des del 16 fins al 25 de setembre de 2019

Imprès normalitzat     Resolució data màxima 1 d'octubre de 2019
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 3 al 5 de febrer de 2020

Imprès normalitzat:    Resolució data màxima 17 de febrer de 2020
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa