Canvi de grup

Informació general

Els canvis de grup s'han de realitzar a través de l'automatrícula dins dels períodes de modificació. En cas de no trobar places en el grup desitjat la facultat ofereix la possibilitat de sol·licitar aquest canvi per motius degudament justificats.

Criteris de priorització

  1. Malaltia de l'alumne
  2. Situacions familiars sobrevingudes
  3. Contracte de treball
  4. Altres situacions excepcionals

Primer Semestre

Període: des de les 10 hores del 14 de setembre fins al 21 de setembre de 2018

Automatrícula

Formulari canvi grup  -   Resolució 28/09/2018 a les 14.00h 

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis

La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 4 al 8 de febrer de 2019

Imprès normalitzat: del 11 al 15 de febrer de 2019    Resolució 19/02/2019
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Primer Semestre

Període: des de les 9,30 hores del 14 de setembre fins al 21 de setembre de 2018

Automatrícula

Formulari canvi grup  -   Resolució 28/09/2018 a les 14.00h 

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis


La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 4 al 8 de febrer de 2019

Imprès normalitzat: del 11 al 15 de febrer de 2019    Resolució 19/02/2019
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Primer Semestre

Període: des de les 8,30 hores del 14 de setembre fins al 21 de setembre de 2018

Automatrícula

Formulari canvi grup  -   Resolució 28/09/2018 a les 14.00h 

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis


La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 4 al 8 de febrer de 2019

Imprès normalitzat: del 11 al 15 de febrer de 2019    Resolució 19/02/2019
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Primer Semestre

Període: des de les 10,30 hores del 14 de setembre fins al 21 de setembre de 2018

Automatrícula

Formulari canvi grup  -   Resolució 28/09/2018 a les 14.00h 

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis


La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 4 al 8 de febrer de 2019

Imprès normalitzat: del 11 al 15 de febrer de 2019    Resolució 19/02/2019
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Primer Semestre

Període: des de les 9 hores del 14 de setembre fins al 21 de setembre de 2018

Automatrícula

Formulari canvi grup  -   Resolució 28/09/2018 a les 14.00h 

NOTA: Les modificacions dels canvis de grup acceptats les podeu comprovar a traves del MonUB a -Consulta de Qualificacions i Expedient-  Les sol·licituds no presentades a la secretaria no han estat valorades pel Cap d'Estudis


La sol·licitud del formulari s'haurà de presentar impresa juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) a la secretaria per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 4 al 8 de febrer de 2019

Imprès normalitzat: del 11 al 15 de febrer de 2019    Resolució 21/02/2019
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa

Els alumnes de l'Itinerari simultani no poden realitzar modificacions per automatrícula, han de sol·licitar-ho a secretaria

Primer Semestre

Període: des del 14 de setembre fins al 21 de setembre de 2018

Imprès normalitzat     Resolució data màxima 28 de setembre de 2018
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa (document explicatiu, contracte, informe mèdic...) per ser valorada.

Segon semestre

Automatrícula: del 4 al 15 de febrer de 2019

Imprès normalitzat:    Resolució data màxima 1 de març de 2019
Presentar a secretaria juntament amb la documentació justificativa