Comissió de Gènere

Presentació: Oficina de Gènere de la Facultat d'Educació
Presentació: Oficina de Gènere de la Facultat d

Des del passat 7 de juny, la recentment constituïda Oficina de Gènere de la Facultat d’Educació es troba en funcionament.

Aquesta iniciativa sorgeix arrel del treball que la Comissió de Gènere de la Facultat, formada per docents i representants dels i les estudiants, ha estat realitzant en coordinació amb la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona, per a la implementació del III Pla d’Igualtat L’Oficina, creada des de la Comissió de Gènere de la Facultat d’Educació, és un espai des del qual es treballa per dur a terme totes aquelles accions necessàries que ens ajudin a identificar i transformar les situacions de discriminació per raó de gènere o sexualitat succeïdes a la Facultat, i a promoure una perspectiva de gènere en l’àmbit acadèmic.

La construcció de l’Oficina és un procés obert a tota la comunitat universitària, tenint sempre present les opinions, necessitats i aspiracions de les i els estudiants i PDI, les quals s’aniran recollint i actualitzant al llarg del curs, i pel qual es farà una difusió activa, tant a través de les xarxes socials, com presencialment en els aularis de la Facultat.

Les funcions de l’Oficina són:

 • Atendre les denúncies de discriminació i/o assetjament succeïdes a la Facultat, i emprendre les mesures pertinents, conjuntament amb la Comissió de Gènere.
 • Acompanyar i orientar a aquelles persones que es puguin trobar en situacions de violència de gènere, i derivar a serveis especialitzats.
 • Facilitar material bibliogràfic i audiovisual en relació a estudis de gènere i teories feministes.
 • Oferir accions formatives i jornades culturals, ajustant-se als interessos i necessitats dels i les estudiants, i PDI.
 • Vetllar per un entorn físic lliure de publicitat sexista.

L’horari d’atenció és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Ens trobareu a l’Edifici Migdia de la Facultat d’Educació, 4a planta.

Per qualsevol dubte, suggeriment o petició, podeu posar-vos en contacte a través del correu oficinagenere.facultateducacio@gmail.com o amb aquest altre igualtat.educacio@ub.edu, i a la pàgina de Facebook Oficina de Gènere de la Facultat d’Educació UB.

 

Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona

Algunes de les funcions de la Comissió de gènere són les següents:

 1. Donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat universitària.
 2. Vetllar per l’aplicació del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona.
 3. Visibilitzar les desigualtats entre dones i homes en els diversos col·lectius que constitueixen la Facultat.
 4. Fomentar la perspectiva no androcèntrica, tant a la docència com a la recerca, en els ensenyaments que corresponguin a la Facultat.
 5. Impulsar les activitats i els esdeveniments relacionats amb la igualtat i la no-discriminació.

 • Boix Tomàs, Roser - Presidenta de la Comissió de Gènere i Degana de la Facultat
 • Massot Lafón, Inés - Secretària designada per la Comissió
 • Colom Marcé, Meritxell - Col·lectiu d’estudiants
 • Escofet Roig, Anna - Representant del professorat
 • González Mediel, Olga - Representant del professorat
 • Molina Contreras, Rocio - Representant del personal d'administració i serveis
 • Montané López, Alejandra - Representant del professorat
 • Parra Ramajo, M. Belen - Representant del professorat
 • Portillo Vidiella, M. Cinta - Representant del professorat
 • Sánchez Espinar, Virginia - Representant del professorat
 • Servat Susagne, Jordi - Representant del professorat
 • Prats Cuevas, Joaquim - Representant del professorat

Estudiantat

 • Granados Guitart, Elena 
 • Padrós Rovira, Arnau 
 • Prado Soto, Nieves 
 • Vidal Llorens, Mar 

 • Nous criteris per redactar textos igualitaris (tant en català com en castellà).
  Aquests criteris són fruit de l’acord entre diverses universitats catalanes i tenen per objectiu permetre una visibilització equitativa entre homes i dones en els textos institucionals.

Categoria

Paraula clau
Comparteix-ho: