Detall

Degut a les condicions meteorològiques adverses i les afectacions que se’n poden derivar queda anul·lada l' activitat acadèmica per aquest dia 28 de febrer de la Facultat d’Educació.

Avís | 28-02-2018

Per indicació del Deganat de la Facultat d’Educació us informem:

Degut a les condicions meteorològiques adverses i les afectacions que se’n poden derivar queda anul.lada l' activitat acadèmica per aquest dia 28 de febrer de la Facultat d’Educació.

 

Núria Amenós

Administradora Campus Mundet