Detall

Actualització: Comunicat de l'equip deganal de la Facultat d’Educació sobre la reducció de la presencialitat

Notícia | 14-10-2020

Atenent a l’evolució de la pandèmia en els darrers dies i a les indicacions de les autoritats sanitàries, la Facultat d’Educació adopta l’acord de passar totes les activitats docents presencials a format virtual, entre els dies 15 i 30 d'octubre, ambdós inclosos, llevat de les pràctiques que es realitzen en institucions externes a la pròpia universitat. A partir del 2 de novembre, si no hi ha cap altra indicació, es reprendrà la programació de les activitats docents presencials tal i com s'havien previst inicialment.

 

Barcelona, 14 d'octubre de 2020

Equip deganal de la Facultat d'Educació