Detall

Addenda al comunicat de la Facultat d’Educació del dia 23 d’octubre de 2019

Notícia | 25-10-2019

ADDENDA AL COMUNICAT:

Respecte al Comunicat de la Facultat d’Educació del dia 23 d’octubre de 2019 en relació a les properes convocatòries de vaga i mobilitzacions estudiantils i a petició d’un sector d’estudiants i de professorat, es fan els següents aclariments:

1) En relació als acords presos que afecten l’avaluació contínua, es demana al professorat que fins al dia 5 de novembre inclusivament: 

No es requereixi l’assistència obligatòria de l’alumnat a les classes  
No es realitzin activitats d’avaluació, ni presencialment ni via Campus Virtual 
Es faciliti el seguiment autònom dels continguts de l’assignatura (per exemple, penjant al Moodle els materials de les sessions de classe) 

2) Es recorda al professorat que no s’ha suspès l’activitat acadèmica i que, per tant, no queda eximit d’assistir a les classes en l’horari corresponent.