Detall

Comunicat de la Junta de la Facultat d’Educació en relació amb la resolució del tribunal suprem sobre l’ús de les llengües a l’escola catalana

Notícia | 29-11-2021

La Junta de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, davant la resolució del Tribunal Suprem sobre l’ús de les llengües al sistema escolar de Catalunya, expressa la seva disconformitat amb la mesura i el seu inequívoc compromís a favor de l’escola catalana i el català.

El model lingüístic escolar de Catalunya, que té com a eixos fonamentals la immersió lingüística i l’aposta pel plurilingüisme i la interculturalitat, és el fruit d’una dilatada experiència educativa i d’un ampli consens polític i social, que garanteix l’adquisició de les competències lingüístiques i, sobretot, és un element bàsic per a la cohesió social.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que queda confirmada per la resolució del Suprem i que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de les classes en castellà, atempta directament contra l’autonomia i les capacitats dels centres per organitzar i adequar l’acció educativa a les característiques dels diferents entorns lingüístics, socials i territorials. Sense aquestes capacitats d’adaptació i flexibilització, no es podrà garantir el ple domini de les dues llengües oficials en acabar l’escolaritat obligatòria.

Les proves d’avaluació de les competències lingüístiques dels escolars de Catalunya mostren que els nivells que s’assoleixen en llengua castellana se situen dins de la mitjana espanyola (i fins i tot per sobre d’algunes comunitats), que els resultats en les dues llengües són similars i que l’ensenyament preferentment en català no perjudica el rendiment en altres matèries. Certament, aquestes proves no ofereixen uns resultats òptims per a cap de les llengües; però això no és exclusiu de Catalunya sinó que afecta totes les comunitats de l’Estat i ha de ser abordat des de plantejaments que estan molt lluny del repartiment percentual dictat pels tribunals.

Les dades sociolingüístiques recollides en els darrers anys revelen una disminució progressiva en general dels usos en català i, específicament, en els centres educatius tant dins com fora de les aules. És doncs el català la llengua que cal enfortir, i això només es pot fer mantenint i actualitzant el model d’escola catalana i reforçant el compromís amb la llengua i la societat.

La Junta de la Facultat d’Educació reitera el seu compromís d’estar al costat de l’escola catalana, seguint avançant en l’actualització i millora d’un model educatiu que aposta per la convivència i la cohesió social, compromès amb el futur de les persones, la llengua i la societat. 

 

Barcelona, 29 de novembre de 2021

Junta de la Facultat d'Educació


Comparteix-ho: