Detall

El CAE posa a disposició un espai d’audiència oberta durant la visita de certificació a la Facultat d’Educació per avaluar el SAIQU del centre

Notícia | 13-12-2022

En la segona jornada de la visita de certificació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU-Educació), que tindrà lloc el dimarts 20 de desembre, el Comitè d’Avaluació Externa (CAE) posa a disposició de la comunitat universitària de la Facultat un espai d’audiència oberta perquè puguin assistir aquelles persones que ho desitgin i que no hagin estat convocades en cap de les sessions anteriors. Com a mecanisme addicional a l’audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu corporatiu certificació@aqu.cat, perquè les persones interessades puguin compartir els seus comentaris en cas que no puguin participar-hi de forma presencial.

La visita de certificació del SAIQU-Educació tindrà lloc els dies 19 i 20 de desembre a la Facultat d’Educació. La visita es desenvoluparà en dues jornades. La primera d’elles tindrà lloc el 19 de desembre i estarà dedicada a analitzar les 6 dimensions que conformen el model SAIQU-UB: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIC, Dimensió 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius, Dimensió 3. Ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat, Dimensió 4. Personal acadèmic, Dimensió 5. Recursos materials i serveis i Dimensió 6. Informació pública i retiment de comptes. En aquesta jornada estaran citades les persones responsables dels Processos Específics de Qualitat (PEQs) que tenen vinculació amb cadascuna de les dimensions. La segona jornada tindrà lloc el dia 20 de desembre i servirà al Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per entrevistar als diferents grups d’interès: Direccions de Departament, professorat, estudiants, egressats i membres representants de la Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent de la Facultat. En aquesta jornada també hi haurà un espai d’audiència oberta, tal com s’ha exposat anteriorment, i finalitzarà amb l’entrevista amb les persones responsables de l’equip tècnic de qualitat de la UB i del SAIQU transversal.


Comparteix-ho: