Detall

El Parlament aprova la incorporació de la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i secundària per al curs 2020-2021

Notícia | 22-06-2020

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 18 de juny dues mocions on es demana la incorporació de la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i secundària per al curs 2020-2021.

Una moció presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem al Ple del Parlament on es proposa, per al curs vinent, “Incorporar als centres educatius de primària i secundària la figura de l’educador/a social en qualitat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent, així com un professional de la infermeria per a cada centre”. I l’altra, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar on es demana “Ampliar la plantilla docent per fer front a la necessària reducció de ràtios derivada de les recomanacions sanitàries, incorporant també nous perfils professionals qualificats..”, entre els quals, educadores i educadors socials.

Finalment, les dues mocions van ser aprovades. La primera, per 69 vots a favor, cap en contra i 65 abstencions dels grups parlamentaris del govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. I la segona, per 126 vots a favor, 8 abstencions i cap en contra.