Detall

Eleccions a Degà/Degana de la Facultat d’Educació.

Notícia | 11-12-2018

D’acord amb allò establert al Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la UB, en data d’avui convoco les eleccions a degà/ degana de la Facultat d’Educació.

Convocatòria, proclamació candicatures, programa ...