Detall
Eleccions de representants del PDI i del PAS a Junta de la Facultat d’Educació (setembre 2018)
Notícia | 28-09-2018

D’acord amb l’art. 6 del Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la UB es convoquen les eleccions als membres representants del PDI i PAS a la Junta de la Facultat d’Educació.

Enllaç a la convocatòria, cens...