Detall

Exàmens de nivell de suficiència de llengua catalana per a l'alumnat de la Facultat d'Educació

Notícia | 18-01-2022

Els alumnes dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària que hagin accedit als ensenyaments mitjançant el Batxillerat cursat fora de Catalunya, un cop finalitzats els estudis de grau, no obtindran automàticament el certificat de Capacitació en Llengua Catalana (nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

A petició de la Facultat, els Serveis Lingüístics de la UB organitzen cada curs acadèmic dues convocatòries d’examen per obtenir el certificat de Capacitació en Llengua Catalana nivell C1 adreçades a tots els estudiants de la Facultat que es trobin en aquesta situació.

 

Dates dels exàmens per al curs acadèmic 2021-2022:

Dissabte 12 de febrer de 2022 (formulari d'inscripció)

 


Comparteix-ho: