Detall

I Conferència Internacional de Recerca en Educació

Notícia | 25-02-2019

L’Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona organitza la I Conferència Internacional de Recerca en Educació, el 4 i 5 de novembre de 2019, a Barcelona.

La conferència, promoguda per la Xarxa Espanyola d’Instituts de Recerca en Educació, té com a objectiu analitzar el futur immediat de l’Educació al voltant de tres eixos:

- Reptes que es plantegen al sistema Educatiu durant els propers anys.
- Tendències cap a on s’orienten les actuals polítiques institucionals.
- Compromisos als quals cal arribar en aquests propers anys