Detall

La Facultat d’Educació participa a la XVII Assemblea General Ordinària del CESED

Notícia | 06-11-2019

Els dies 17,18,19 i 20 d'octubre, va tenir lloc la XVII Assemblea General Ordinària de la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado (CESED) a la ciutat de Còrdova, a la qual hi va assistir la Facultat d'Educació de la UB.

L’esdeveniment va tenir lloc a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cordòba (UCO), un centre molt participatiu, ja que el consell d'estudis de la facultat anomenat Consejo de Estudiantes Ciencias de la Educación y Psicologia (CECEPUCO), fa diverses activitats per dinamitzar la vida del campus.

Un dels temes principals de debat va ser la preocupació per la baixa participació de l’alumnat en les activitats extracurriculars com, per exemple, la implicació als òrgans de govern amb representació estudiantil. Aquesta participació és clau per poder canviar les lleis i reglaments dins la facultat. La universitat no tan sols és un espai per adquirir coneixements, sinó que també és el lloc per adquirir habilitats que van més enllà del món acadèmic, com són l'esperit crític, el compromís, la capacitat per resoldre conflictes, etc.

 

Assemblea CESED

A CESED es treballa per comissions. Cada comissió estableix una taula de treball per poder treballar la temàtica a tractar dins l'espai assembleari. Aquestes taules es transformen en comissions una vegada acabada l'Assemblea per poder treballar durant el període interassemblaeari. Les taules de treball actuals, iniciades a la XVI Assemblea de València,  són: comunicacions, formació bàsica dels graus d'educació, educació sexual, educació emocional i centres de pràctiques.

A banda del treball per comissions, també s’hi van realitzar sessions formatives: història de CESED, representació estudiantil externa, Asociación en defensa de los derechos LGTBI+ Alto Guadalquivir i lideratge i resolució de conflictes:

A més, va haver-hi un debat sobre l'accés a la professió docent, el que es coneix com APD Educatiu. El APD té diverses parts: prova d'accés als graus d'Educació, canvi curricular de la formació bàsica perquè s'adeqüi més a les necessitats dels estudiants, plantejament sobre si els centres de pràctiques són adients per professionalitzar els estudiants, possibilitat de fer una altra prova després del grau i, per últim, debatre la idea de treballar de manera remunerada durant dos anys en un centre educatiu per tal que l'aprenentatge dels mestres sigui més integral.