Detall

La Facultat d’Educació rep al CAE per a la certificació del SAIQU

Notícia | 27-09-2022

La Facultat d’Educació va rebre el passat dimecres 21 de setembre a les membres del Comitè Avaluació Extern (CAE) per a la certificació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) del centre. Aquesta ha estat una visita prèvia en què l’equip deganal, diferents representants de la Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent i, també, membres del Gabinet Tècnic del Rectorat UB i de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB, han pogut compartir en diverses audiències amb la presidenta, Flor Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid), i la secretària, Caterina Cazalla (AQU Catalunya), com funciona el SAIQU de la Facultat.

A la visita es van tractar aspectes com: la Política de Qualitat, el Pla Director: estratègia i objectius, la Revisió i millora del SAIQU (Pla de Millores), el Quadre de comandament i seguiment d’indicadors, la Gestió de la informació, la Gestió documental, la Coordinació dels processos de centre amb els processos transversals UB i el Retiment de comptes als diferents grups d’interès i a la Universitat. Després d’aquesta visita prèvia, la Facultat resta a l’espera de rebre l’informe del CAE en què es recolliran les valoracions extretes en les entrevistes i a on també es determinarà si el centre està preparat per continuar en el camí cap a la certificació del sistema, indicant una nova data per tornar a rebre al CAE en una visita definitiva.

La certificació del SAIQU és un requisit per poder obtenir l’acreditació institucional. L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) és comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SGIQ, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.


Comparteix-ho: