Detall

Premis al millor TFG i TFM amb perspectiva de gènere

Notícia | 04-06-2019

La Unitat d’Igualtat convoca per primera vegada els premis al millor TFG i TFM amb perspectiva de gènere, finançats pel Vicerectorat d’Igualtat i Acció social. A través d’aquests premis es pretén fomentar la integració de la perspectiva de gènere a la recerca i a la docència, i visibilitzar la recerca en gènere que fa l’alumnat.

Tal com s’exposa a les bases, hi pot participar l’alumnat que hagi defensat el seu treball a la Universitat de Barcelona durant el curs lectiu 2018-2019, quan el treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8. El termini de lliurament del treball finalitza el 20 de juliol.

El procediment per poder presentar el vostre treball consta de dues fases: En la primera fase, el sistema us demanarà que us registreu posant les vostres dades bàsiques i pujant el vostre expedient acadèmic per tal de poder acreditar la nota del treball. Una vegada us hageu registrat el sistema us enviarà un codi d’identificació al correu que hageu indicat. Tot seguit, heu de passar a la segona fase i penjar el vostre treball, el qual quedarà identificat pel codi que se us ha atorgat. D’aquesta manera, es garanteix l’anonimat en tot el procediment. En aquest sentit, és important recordar que al treball no ha de constar cap dada que us identifiqui.

 

AVÍS: Pròrroga del termini de lliurament en el cas del Premi al millor TFM amb perspectiva de gènere

Amb data 27 de maig de 2019 es va convocar els Premis al millor TFM amb perspectiva de gènere.

A l’apartat «Forma i termini de presentació dels treballs» de l’esmentada convocatòria s’estableix que el termini de lliurament dels treballs és el 20 de juliol de 2019. Des de la Unitat d’Igualtat s’ha acordat que es pugui prorrogar el termini de presentació de sol·licituds al dia 15 de setembre de 2019, per la qual cosa es resol:

1r. Que s’esmeni la data de finalització de presentació de sol·licituds que consta a aquest apartat de la convocatòria i es canviï on digui “20 de juliol de 2019” per “15 de setembre de 2019”.
2n. Que es comuniqui aquesta resolució i es publiqui a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat.

 

Bases:

Premis al millor treball de final de grau amb perspectiva de gènere
Premis al millor treball de final de màster amb perspectiva de gènere

 

Formulari

 


Comparteix-ho: