Difusió i projecció social

L’àmbit de comunicació té com a objectiu la difusió de la producció científica i les activitats que genera la Facultat d’Educació. Així mateix, vol impulsar la divulgació per facilitar l’aproximació dels coneixements científics i la innovació a l’àmbit de l’educació al conjunt de la ciutadania.