Elecccions 2021

El 18 de maig tindran lloc les eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari, les juntes de facultat i els consells d’estudis

Què és el Claustre?

Què són les juntes de facultat?

Què són els consells d’estudis?

Consell d’Estudis d'Educació Social

Proclamació de les candidatures
 

Consell d’Estudis de Mestre d'Educació Infantil

Proclamació de les candidatures

 

Consell d’Estudis de Mestre d'Educació Primària

- Proclamació de les candidatures 

 

Consell d’Estudis de Pedagogia

- Proclamació de les candidatures

 

Consell d’Estudis de Treball Social

Proclamació de les candidatures

 

Junta de Facultat - Facultat d'Educació

- Proclamació de les candidatures

Podeu consultar els resultats provisionals en el següent enllaç