Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Pràcticum II Mestre d'Educació Primària

Pràcticum II Mestre d'Educació Primària

L’assignatura, de 30 ECTS, es troba ubicada al primer semestre del cinquè curs. Tots els aspectes docents es concreten en el seu Pla Docent.

Es desenvolupa en tres fases:

Fase 1. Informació i contextualització: tutoria prèvia amb el tutor assignat.
Fase 2. Pràctiques a l’escola: presentació a l’escola, estada presencial al centre de pràctiques en horari de mati i tarda i tutories de seguiment a la Facultat.
Fase 3. Avaluació: elaboració i defensa d’una memòria tutoritzada de pràctiques

L'alumnat ha de tenir en compte que:

L’horari d’estada a l’escola, serà el corresponent a l’horari de docència i permanència del professorat del centre triat.
No es pot triar una escola en la que l’estudiant hi tingui lligams familiars amb algun membre de la mateixa o hi estigui treballant.
 

Procediment per l'elecció d'escola

Pràctiques 2 Doble Itinerari - Primària 

Convocatòria Mestre Primària Practicum 2 - Doble Titulació- 2019-20

Tria de centre:  dintre de l'aplicatiu gipe

Preinscripció al gipe: del 3 al 7 de juny de 2019

Peticions d'horari extensiu matins: a Secretaria fins el 10 de setembre de 2019

Sol·licitud

Resolució: prevista el 15 de setembre de 2019.

Inici tutories: 20 de setembre de 2019 (Divendres de 8.30 a 10.30)

Inici estada al centre: 30 de setembre de 2019

Comparteix-ho: