Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Quart curs

Podeu consultar l'aulari, el professorat, el pla docent... clicant a sobre del nom de l'assignatura.

En els casos que no hi consti el nom del professor/a significa que aquell grup encara té pendent la confirmació de l’assignació del professorat. Donat que aquesta informació es va actualitzant contínuament caldrà que feu un seguiment continuat per saber la data d’inici de les assignatures. Aquelles assignatures en les que hi consta el nom del professorat significa que començaran en la data prevista.

Primer semestre

361145 PRÀCTICUM II PR 27 cr.
Dijous de 17.30 a 19.30

361098 RECERCA I INNOVACIÓ EN LA PRÀCTICA EDUCATIVA OB 6 cr.
Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30

 

Segon semestre

361704 DIDÀCTICA DE LA GEOGRAFIA OB 6 cr.
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30

361069 DIDÀCTICA DE LA MATÈRIA, L'ENERGIA I LA INTERACCIÓ OB 6 cr.
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30

361096 INTRODUCCIÓ A LA DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA OB 6 cr.
Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30

361057 LA PLANIFICACIÓ DOCENT A L'ÀREA DE LLENGUA OB 6 cr.
Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30

361711 RAONAMENT I ACTIVITAT MATEMÀTICA A PRIMÀRIA OB 6 cr.
Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30

Comparteix-ho: