Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Pràcticum I Mestre d'Educació Infantil

El pràcticum I té l’assignació de 18 crèdits. i es realitza al segon semestre del segon curs. Es tracta d’una assignatura de presa de contacte, d’anàlisi i d’aprofundiment de la realitat escolar d’educació infantil. Comprèn:

- L’observació: té la finalitat de l’anàlisi global del centre, valorant la seva relació amb l’entorn i l’aplicació del seu projecte educatiu.
- La intervenció tutelada: observació participant i intervenció amb la supervisió dels tutors/es.

Es desenvolupa en tres fases:

Fase 1. Informació i contextualització: tutoria informativa.
Fase 2. Pràctiques a l’escola: presentació a l’escola, estada presencial al centre de pràctiques en horari de mati i tarda i tutories de seguiment a la Facultat.
Fase 3. Avaluació: Lliurament i superació de les activitats d’avaluació

L'alumnat ha de tenir en compte que:

Les escoles d'aquest pràcticuem es troben ubicades a la ciutat de Barcelona.
L’horari d’estada a l’escola, és de 6 hores diàries i serà el corresponent a l’horari del centre triat.
No es podrà repetir escola al llarg de les diferents assignatures de la matèria Pràctiques.(PI-PII)
Les escoles estaran vinculades a un torn de tutoria (matí o tarda)

Pla docent

Comparteix-ho: