Universitat de Barcelona

Grau de Mestre d'Educació Infantil

Presentació

 

Els mestres d’educació infantil tenen la responsabilitat de contribuir al desenvolupament físic i motor, afectiu, comunicatiu, social i cognitiu de l’infant de zero a sis anys, mitjançant el disseny i intervenció en les situacions educatives preparades amb aquesta finalitat, sempre en un clima de seguretat i confiança (Decret 101/2010 i Decret 181/2008). Els mestres d’educació infantil duen a terme aquesta tasca amb la col·laboració i la participació de la família, els companys del claustre i, si escau, la d’altres professionals.

 

Els estudiants que volen accedir a aquesta titulació han de ser conscients de la importància, el repte i la responsabilitat que representa, com a mestres d’educació infantil, participar en el desenvolupament de l’infant en aquesta primera etapa de la vida; etapa en què l’infant es constitueix com a persona. Per tant, és necessari formar-se, en els estudis de grau i al llarg de tota la vida professional, per ser uns professionals de l’educació infantil ben qualificats.

Com a universitaris, els estudiants tenen la responsabilitat acadèmica de promoure la qualitat i el prestigi de la titulació per mitjà de les seves actuacions. L’aprenentatge ha d’ocupar un lloc prioritari en la vida d’estudiant universitari.

Dades bàsiques
Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Professionalitzador

Professió regulada

mestre o mestra d'educació infantil

Modalitat de docència

presencial

Centre de gestióFacultat d'Educació
Places

200 (sense comptar itinerari simultani)

Notes de tall

8,647 (juny 2017, inici procés, via PAU)

Idioma de docència

català (94,6%), castellà (5,4%)

Preu orientatiu per crèdit25,27 €
Cap d'estudisINMACULADA DORIO ALCARAZ
Comparteix-ho: