Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Procediment per a l'elecció d'escola

Grau de Mestre d'Educació Infantil - Pràcticum I

Les escoles són proposades per la Facultat d'Educació, a partir d’una relació de centres acreditats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'elecció d'escola es fa entrant a l’aplicació Practiques Externes (GIPE) que es troba al vostre Món UB.

L'assignació d'escola es farà seguint els criteris següents

Nota mitjana de l’expedient

Nombre de crèdits superats, en cas d’empat

La Facultat es responsabilitza de no deixar cap alumne sense escola per fer les pràctiques. En cas de qualsevol incidència una vegada acabat el procés es reassignen els alumnes implicats d’acord amb les places disponibles.

Curs 2022-23 361144 Pràcticum I Infantil

Sessió informativa:  

Divendres 11 de novembre de 2022. 

-MATÍ: a les 11:30, a la sala Margarida Comas 4ª planta, Edifici Migdia I

-TARDA I DOBLE ITINERARI:  a les 16h, a l'Edifici del Teatre

Power point Sessió Informativa: 2022-23 Practicum I Procediment i Calendari

Preguntes Freqüents Practicum Infantil 

Procediment:

10 i 11 DE GENER: Us heu de preinscriure a l’aplicació del  GIPE en la convocatòria grau de Mestre d’Educació Infantil o Doble itinerari.

17 DE GENER: Límit de presentació de sol·licituds d'horari especial al moodle "Espai Informatiu Alumnat Pràcticum I - Educació Infantil -2022/23", al lloc habilitat com a lliurament de tasca. No s’accepten sol·licituds ni per correu electrònic ni fora de termini.

A PARTIR DEL 26 DE GENER: Consulta de les escoles disponibles de 3-6. Podràs consultar a l'aplicació totes les escoles disponibles per aquest pràcticum.

DEL 26 AL 30 DE GENER: Preselecció i tria d’escoles. Has de fer una relació per ordre de preferència d'un mínim de 5 escoles, i quan ho tinguis fet recorda de confirmar la teva preselecció dins del termini. S'escull l'escola de 3-6; l'escola bressol (totes de la xarxa d'Escoles Bressol Municipals de l'Ajuntament de BCN) l'adjudica la comissió.

31 DE GENER: Assignació provisional d’escoles 3-6. Vegeu GIPE ( 14hores ).

1 i 2  DE FEBRER: Presentació de les sol·licituds d’incidències al moodle Espai Informatiu Alumnat Pràcticum I - Educació Infantil - Curs 2022/23, al lloc habilitat com a tasca “incidència-assignació”. Cal enviar el formulari omplert amb totes les dades. No s’acceptaran sol·licituds ni per correu electrònic ni fora de termini.

22 DE FEBRER: Assignació definitiva d’escoles 3-6; 0-3; i tutors/es. Vegeu GIPE (14h.)

1 DE MARÇ (doble) i el 3 DE MARÇ (infantil): primera tutoria.

6 DE MARÇ : primer dia d’escola per a tothom.

Comparteix-ho: