Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Pràcticum II

El pràcticum II té l’assignació de 27 crèdits. i es realitza al quart curs. Es tracta d’una assignatura d’anàlisi i aprofundiment de la realitat que continua el treball iniciat al pràcticum I. Abarca els següents àmbits de treball:

- L’observació sistemàtica dels elements generals del context i el centre escolar.
- L’anàlisi del funcionament del grup d’alumnes i els diversos components del procés d’ensenyament-aprenentatge.
- La participació i desenvolupament d’actuacions docents amb responsabilitat directa en la programació, realització i avaluació d’unitats de programació amb especial atenció  a les mencions.

Aquesta assignatura està vinculada a les mencions del grau.

Es desenvolupa en tres fases:

Fase 1. Informació i contextualització: tutoria informativa
Fase 2. Pràctiques a l’escola: presentació a l’escola, estada presencial al centre de pràctiques en horari de mati i tarda i tutories de seguiment a la Facultat.
Fase 3. Avaluació: Lliurament i superació de les activitats d’avaluació.

L'alumnat ha de tenir en compte que:

L’horari d’estada a l’escola, és de 6 hores diàries i serà el corresponent a l’horari del centre triat.
No es podrà repetir escola al llarg de les diferents assignatures de la matèria Pràctiques.(PI-PII)
No es pot fer pràctiques i estar treballant amb horari coincident.
No es recomanable fer les pràctiques en una escola on l’estudiant tingui lligams familiars amb algun membre del centre.

Pla docent

Comparteix-ho: