Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Reconeixement de l'experiència laboral docent

La Facultat d'Educació pot reconèixer l’experiència laboral docent en centres escolars. En aquest cas l’alumne no realitzarà l’estada presencial al centre de pràctiques.

L’experiència prèvia es reconeixerà de la següent manera en les diferents assignatures del practicum

Pràctiques I

Experiència docent en escola Bressol igual o superior a 2 cursos acadèmics a temps complet.

Experiència docent en CEIP igual o superior a 2 cursos acadèmics a temps complet.

Pràctiques II: no hi ha reconeixement

Procediment pel reconeixement de l'experiència laboral docent per Pràctiques I

Pràctiques I

El reconeixement de l’experiència laboral docent no eximeix l’alumnat:

de matricular l'assignatura

de participar a les tutories i

de superar les activitats d’avaluació de l'assignatura Pràctiques I

Per demanar aquest reconeixement, la persona interessada haurà de tramitar una sol·licitud formal, per escrit i amb registre d’entrada adreçada al cap d’estudis del Grau, juntament amb l’acreditació oficial expedida per l’administració educativa competent, dels anys treballats a l’escola com a docent.

Curs 2022-23. Termini: Del 03 d'octubre de 2022 fins el 10 de gener de 2023.

Procediment pel reconeixement de l'experiència laboral per Pràctiques II

Pràctiques II

No hi ha reconeixement.

Comparteix-ho: