Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Realitzar l'estada a l'escola només en horari de matí

Es contempla la possibilitat que l’alumnat pugui realitzar les pràctiques només en horari de matins. En aquest cas l’horari d’estada a l’escola, serà de 4 hores diàries d’acord amb l’horari de matins del centre i el període de pràctiques es prolongarà al llarg del semestre en el que s’ofereixen les pràctiques.

Per acollir-se a aquesta possibilitat és necessari complir una de les següents condicions:

estar matriculat en la modalitat de temps parcial o

tenir raons laborals o mèdiques que impedeixen fer les pràctiques en horari escolar.

 

Procediment: Presentar com a tasca al moodle del campus, adreçada a la cap d’estudis del Grau. En el cas que la sol·licitud sigui per raons laborals o mèdiques ha d'anar acompanyada dels documents que acreditin les raons exposades (contracte laboral, certificat mèdic, etc).

Termini:

Pràcticum I -  indicat a la tasca de l'Espai Informatiu Alumnat Practicum I Educació Infantil curs 2022/23

Pràcticum II - del 5 al 9 de setembre del 2022 - tasca de l'Espai Informatiu Alumnat Prac. II Educació Infantil curs 2022/23

No s'acceptaran sol·licituds ni per correu electrònic ni fora de termini.

Resolució: a la tasca i visible al GIPE.

 

Dubtes i/o aclariments administratius o tècnics: practiques.educacio@ub.edu

Dubtes acadèmics: Coordinació de pràctiques: practicumei@ub.edu o Cap d'estudis

 

Comparteix-ho: