Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Sistema d'avaluació

Com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada (art.4.3 de la Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. En el pla docent de cada assignatura trobareu la informació sobre cada una d'aquestes dues modalitats.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al seu professor o professora, que li retornarà una còpia.

Terminis per presentar la sol·licitud per al curs 2022-2023

    Assignatures de 1r semestre i anuals - fins el dia 21 d'octubre de 2022
    Assignatures de 2n semestre - fins el dia 10 de març de 2023

Comparteix-ho: