Universitat de Barcelona

Grau de Mestre d'Educació Primària

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

CFGS TÈCNIC SUPERIOR D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Optatives:
399003 Reconeixement acadèmic -qualsevol menció- de 6 crèdits
363211 Esport Individuals -només en el cas de cursar la menció en educació física-  de 3 crèdits    
363210 Esports Col·lectius -només en el cas de cursar la menció en educació física- de 3 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Comparteix-ho: