Universitat de Barcelona

Grau de Treball Social

Pràctiques externes curriculars

El model de Pràctiques Externes curriculars del Grau en Treball Social parteix de la configuració del Pla d'estudis aprovat per la Universitat de Barcelona i per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a l’any 2009.

Extensió i intensitat:  En aquest model es disposa de dos períodes de pràctiques realitzades en el tercer i quart any amb un nivell de dedicació creixent. El nombre d’hores de dedicació setmanal de Pràctiques I i II, així com el nombre de crèdits ECTS (sistema europeu de transferència y acumulació de crèdits) de cadascuna d’aquestes dues assignatures són diferents.

Diversificació i adjudicació: Les Pràctiques I i II es realitzen en institucions externes de la UB per permetre a l’estudiant conèixer preferentment dos àmbits d’actuació, dos territoris, dos equips i també, apropar-se a la identitat de dos professionals experts/es  a través la seva tutoria.

Progressió: L'objectiu global de les pràctiques és l’evolució de l’estudiant en un mitjà professional fins adquirir el major grau possible d’autonomia en la realització de les activitats pròpies del treball social. Per aquest motiu s’han diferenciat els objectius, les competències i les metodologies de les Pràctiques I i II. Així a l’assignatura Pràctiques I l’estudiant realitza un treball d’observació participant, mentre que a l’assignatura Pràctiques II l’estudiant realitza tasques d’intervenció. 

Característiques

Les pràctiques es poden dur a terme en institucions publiques i privades d’iniciativa social i mercantil. Habitualment es realitzen a Catalunya, tot i que existeix la possibilitat de realitzar-les a d’altres universitats espanyoles i estrangeres (Programes SICUE, ERASMUS i pràctiques a Llatinoamèrica).

Aquesta col·laboració d'institucions i professionals externs a la Universitat de Barcelona es formalitza mitjançant Convenis de Cooperació Acadèmica entre les institucions receptores i la Universitat de Barcelona.

Les pràctiques es realitzen prioritàriament al matí degut a l’horari de la majoria de centres, encara que molt minoritàriament hi ha alguna possibilitat de centres amb horaris de tarda.

Les Pràctiques I es duen a terme durant el sisè semestre (segon semestre del tercer any) de febrer a maig els dimarts i dimecres en 10 hores setmanals.

Les Pràctiques II es realitzen durant el setè semestre (primer semestre del quart any) de setembre a gener de dimarts a divendres en 20 hores setmanals.

Les Pràctiques I i les Pràctiques II es cursen simultàniament amb Supervisió del Treball Social I i Supervisió del Treball Social II. Tan les Pràctiques como la Supervisió són assignatures complementàries, i per tant l’estudiant ha d’estar matriculat/a a les dues assignatures de cada nivell simultàniament. La Supervisió del Treball Social I i II és una assignatura semestral i d'assistència obligatòria.

Els Plans Docents tant de Pràctiques I com de Pràctiques II diferencien les competències que es desenvolupen, els objectius d’aprenentatge proposat, els diferents blocs temàtics i les metodologies i organització general d’ambdues assignatures.

Teniu a la vostra disposició el document Preguntes Freqüents per resoldre dubtes relatius a les pràctiques.

Per tal de poder cursar l'assignatura dins del curs acadèmic en el que estiguin matriculats, els estudiants s'han d'inscriure a la convocatòria corresponent de pràctiques a l'aplicatiu GIPE.

Aplicatiu GIPE

El GIPE és l'aplicació de pràctiques externes de la UB per gestionar la oferta de places, preinscripció, preselecció i assignació de centre de pràctiques als estudiants.

Per poder seguir el procés de Preinscripció i Preselecció de centre de pràctiques, teniu aquests dos documents com a guia del procediment:

Guia GIPE Preinscripció Alumnes

Guia GIPE Preselecció Centres de Pràctiques

Comparteix-ho: